Geloof En Wetenschap Essay

Geloof En Wetenschap Essay-62
Juist in een tijd van geloofscrisis is het zaak het geloof te conserveren. Wat ongeloofwaardig is, is het veelgehoorde advies dat Kerk opvattingen die niet goed in de markt liggen maar prijs moet geven. Wetenschap, techniek en welvaart denderen maar voort, maar desondanks blijven de frustraties, depressies, angst, dood, afgunst, kansen op onheil even groot als die van onze Neanderthaler voorouders.Het valt mij op dat het juist gelovigen zijn die er geen wensdenken op nahouden, maar met een bijzonder nuchtere blik de wereld observeren en analyseren. De geschiedwetenschap komt niet alleen vooruit door de introductie van nieuwe metaforen, maar ook door de systematische kritiek op oude metaforen.

Geloof En Wetenschap Essay Essay Price Rise

Natuurlijk is wetenschap voor atheïsten en voor gelovigen hetzelfde, maar het heeft geen zin wetenschap en geloof met alle geweld met elkaar te willen verzoenen.Het mooie van atheïsten vind ik wel dat ze – terwijl ze wonderen van de hand wijzen – er met een groot geloof op vertrouwen dat IMF, Silicon Valley, politiek en Johan Cruijff alle kwalen van de mensheid zullen verhelpen. e vermeende oorlog tussen geloof en natuurwetenschap is eigenlijk weinig meer dan een metafoor, een beeld om een in wezen heel complexe relatie te kunnen begrijpen.Hem trof in de Sovjet-Unie hetzelfde lot: verbanning.Geloof zonder verstand is desastreus Zoals gezegd, uit de natuurwetenschap kun je geen theologisch standpunt afleiden.Opvallend veel journalisten, maar ook wetenschappers en studenten zijn met stomheid geslagen als zij vernemen dat de grondlegger van de belangrijkste theorie van de moderne kosmologie een katholiek priester is.Lemaître – bevriend met Albert Einstein – schreef zijn gerenommeerde artikel over het principe en kenmerken van het uitdijend universum in 1927, twee jaar voordat deze ideeën bevestigd werden door Edwin Hubble.De ratio alleen is niet in staat de waarheid te vinden; geloof zonder verstand is desastreus.Geloofsgoed ongeschonden bewaren Grote geleerden als Descartes, Copernicus, Louis Pasteur en Blaise Pascal – om er maar een paar te noemen – delen het geloof van de Kerk.Ontsproten aan een katholiek brein Waar het Broodje paap vandaan komt dat de Kerk vijandig zou staan tegenover de wetenschap is niet duidelijk.De RK Kerk in het algemeen en priesters in het bijzonder hebben zich bepaald niet vijandig tegenover de wetenschap opgesteld. Pater Lemaître werd in 1936 aangesteld als president van de Pauselijke Academie voor Wetenschap.

SHOW COMMENTS

Comments Geloof En Wetenschap Essay

The Latest from homologation.ru ©